JABATAN | FAKULTI PERUBATAN VETERINAR

» JABATAN

JABATAN

Fakulti Perubatan Veterinar terdiri daripada enam (6) jabatan iaitu 

Jabatan Sains Pra Klinikal Veterinar, Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar, Jabatan Pengajian Klinikal Veterinar, Jabatan Diagnosis Makmal Veterinar, Jabatan Perubatan & Pembedahan Haiwan Kesayangan dan Jabatan Perubatan & Pembedahan Haiwan Ladang & Eksotik

Jabatan Sains Praklinikal Veterinar : Secara khususnya terlibat dalam Pengajaran, Penyelidikan...selanjutnya...
Jabatan Diagnosis Makmal Veterinar terlibat secara khusus dalam Pengajaran, Penyelidikan dan...selanjutnya...
Senarai maklumat Jabatan Perubatan & Pembedahan Haiwan Ladang & Eksotik :...selanjutnya...
SXESSAh~