DOKUMEN | FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
» DOKUMEN

DOKUMEN

UVH
1
Garis Panduan Pembayaran Atas Talian UVH (Payment Gateway UPM)
2
Jawatan Kosong Pegawai Veterinar

DVM SCHEME 2007-2008
3
DVM SHEME 2007-2008
4
BGAKA1-VETERINAR

SKEMA 2014-15
5
Skema 2014-15
6
SKEMA 2014-15 English.pdf
7
Buku Panduan Akademik FPV_20172018

MAKLUMAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
8
JAWATAN KOSONG PEGAWAI EKSEKUTIF 3 (SAMBILAN)
9
Borang Permohonan Jawatan Kumpulan Pelaksana
10
PEMAKLUMAN TERKINI PELANJUTAN TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB) 7 DISEMBER 2020 HINGGA 20 DISEMBER 2020
11
QRCode Majlis Ikrar
12
Biopengawasan dan Faktor Risiko Terhadap SARS-CoV2 Dalam Kucing
13
Biopengawasan dan Faktor Risiko Terhadap SARS-CoV2 Dalam Kucing study details ENG

Unit Perkhidmatan Makmal Veterinar ( Dokumen/Borang)
14
Garispanduan Penghantaran Spesimen
15
Borang penghantaran dan permintaan ujian
16
Borang Permohonan Haiwan Dari Unit Sumber Haiwan
17
Garispanduan Penyimpanan Sampel Sebelum dan Selepas Kerja Ujian
18
Specimen Submission & Test Request Form 1/2 updated 17-09-2019
19
Specimen Submission & Test Request Form 2/2 updated 17-09-2019

Unit Perkhidmatan Makmal Veterinar ( Bayaran Perkhidmatan)
20
Caj Baharu VLSU 10-08-2020

AVBC
21
GARIS PANDUAN AMALAN LANGKAH PENCEGAHAN COVID-19 PKPP
22
Accreditation Standard AVBC
23
Buku Panduan Fakulti Perubatan Veterinar Kemaskini Oktober 2017
24
Kriteria Pemilihan Calon
25
Standard Operating Procedure for Monitoring of Temperature in Refrigerators Containing Pharmaceuticals and Vaccines
26
payment gateway
27
Buku Panduan Fakulti Perubatan Veterinar 2020
28
Penggiliran temuduga
29
Programme e-Book FFM Best Student Project Seminar 2020_Final
30
AUDIT DALAMAN SWAAKREDITASI 2020
31
Jadual Audit Dalaman SwaAkreditasi 2020
32
Kalendar Akademik 2020
33
Senarai Semak Dokumen Untuk Pelajar Baharu ( Dalam Negera)
34
Senarai Semak Dokumen Untuk Pelajar Baharu ( Luar Negera)
35
Jadual Waktu Kalendar Akademik Sem 1 2020/2021
36
Handbook 2020 updated 90ct
37
Aturcara Pendaftaran Kursus 2020
38
Aturcara Pendaftaran Kurusus 2020 BI
39
Senarai pelajar mengikut kelas amali 2020/2021 21-10-2020
40
Senarai Penasihat akademik pelajar tahun 1 sem 1 2020/2021
41
Senarai Penasihat Akademik dan Group Whatsapp
42
FINAL_22.OCT20_Doctor of Veterinary Medicine Programme Handbook 22-10-2020
43
Senarai Penasihat Akademik Pelajar Tahun 1 Semester Pertama Sesi 2020/2021 - 21.10.2020
44
JADUAL KKB SEM 1 14-10-2020
45
TAKWIM KKB SEM 1 14-10-2020
46
MAKMLUMAN PELAKSANAAN AKTIVITI PdP SECARA MAYA PELAJAR 14-10-2020
47
Minggu Perkasa Putra 2020
48
JAWATAN KOSONG PEGAWAI EKSEKUTIF 3 (SAMBILAN)

Kelab Sukan & Rekreasi
49
Buku Panduan KSRV

LATIHAN INDUSTRI
50
PENEMPATAN LATIHAN AMALI LUAR KAMPUS (LADANG)
51
PENEMPATAN LATIHAN AMALI LUAR KAMPUS (MAKMAL , KLINIK DAN VLSU)
52
LAPORAN PENILAIAN LATIHAN AMALI (LADANG TERNAKAN)
53
FAQ LATIHAN INDUSTRY
54
Borang Pengesahan Lapor Diri Latihan Industri 22-09-2019
55
Borang Penilaian Pelajar Oleh Penilai Industri 22-09-2019
56
Borang Penilaian Industri Oleh Pelajar 22-09-2019
57
Senarai Penempatan Latihan Industri FPV 22-09-2019

CARTA ORGANISASI
58
Carta Organisasi JPKV
59
Carta Organisasi JPPHK
60
Jawatankuasa 2017 - 2020
61
Ahli Pengurusan Fakulti
62
Carta Organisasi FPV
63
Carta Organisasi FPV English

GAMBAR PELAJAR DVM
64
DVM 1
65
DVM 2
66
DVM 3
67
DVM 4
68
DVM 5
69
DVM 5 T
70
DVM 1 2017-2018 KEMASKINI FEB 2018

PIAGAM PELANGGAN
71
PIAGAM PELANGGAN PRA SISWAZAH
72
PIAGAM PELANGGAN PASCA SISWAZAH
73
PIAGAM PELANGGAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI
74
PIAGAM PELANGGAN HOSPITAL VETERINAR UNIVERSITI
75
Piagam Pelanggan Pendidikan Berterusan
76
Piagam Pelanggan UVH 2018
77
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan
78
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2
79
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2017
80
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2016

Unit Perkhidmatan Makmal Veterinar ( Borang Makmal Parasitologi)
81
Borang keputusan ujian
82
Lembaran kerja makmal

Unit Perkhidmatan Makmal Veterinar (Borang Bakteriologi)
83
Borang keputusan ujian
84
Lembaran kerja bakteriologi
85
Lembaran kerja bakteriologi MAT

BIOKESELAMATAN & BIOSEKURITI
86
Agenda Taklimat JAwatankuasa Keinstitusian Biokeselamatan dan Biosekuriti UPM 2020
87
Susun atur dewan dan Prosedur Operasi Standard Taklimat IBBC 2020

Unit Perkhidmatan Makmal Veterinar( Borang-borang Virology)
88
Borang keputusan Makmal Virologi
89
Lembaran kerja Virologi 3 Hicoe

Unit Perkhidmatan Makmal Veterinar ( Borang-borang Haemotologi)
90
BR092-Borang Keputusan Makmal Haematologi (Anjing)
91
BR093 - Borang keputusan Makmal Haematologi (Kucing)
92
BR094 - Borang Keputusan Makmal Haematologi ( Lembu )
93
BR095 - Borang keputusan Makmal Haematologi ( Kuda )
94
BR096 - Borang keputusan Makmal Haematologi ( Kambing )
95
BR097 - Borang keputusan Makmal Haematologi ( Bebiri )
96
BR098 - Borang keputusan Makmal Haematologi ( UJIAN URIN )
97
BR099 - Borang keputusan Makmal Haematologi ( Unggas )
98
BR100 - Borang keputusan Makmal Haematologi ( lain-lain )
99
BR112 - Borang Lembaran Kerja Makmal Haematologi

MyOHUN
100
INVITATION TO ATTEND INTERNATIONAL CONGRESS ON ONE HEALTH & AAVS-MyOHUN-WPSA (MALAYSIA)-SEAOHUN MEETINGS 2019

PUSAT KECEMERLANGAN
101
Edible Bird Nest Swiftlet - Dr Hafandi
102
Edible Bird Nest Swiftlet - Dr Hafidzi
103
Edible Bird Nest Swiftlet - Dr Syed Abdul Rahman AL-Haddad
104
EBN Dr Mokrish
105
EBN Dr Nur Aisyah Hamid
106
EBN Dr Nur Izza
107
EBN Dr Rais
108
EBN Dr Rozaihan
109
EBN Dr Tavam Subramaniam

swiflet
110
1
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 3896
+603 9769 1971
B1615085194