Patologi & Mikrobiologi Veterinar | FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
» JABATAN » Patologi & Mikrobiologi Veterinar

Patologi & Mikrobiologi Veterinar

Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar 
Secara khususnya terlibat dalam Pengajaran, Penyelidikan dan Perkhidmatan Profesional.

Bagi memastikan semua skop berjalan dengan baik dan lancar untuk keperluan
Universiti yang telah mencapai ISO 9001 : 2008.  

Kemaskini:: 07/11/2017 [mjamil]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566545059