Veterinary Pathology & Microbiology | FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
» DEPARTMENT » Veterinary Pathology & Microbiology

Veterinary Pathology & Microbiology

Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar 
Secara khususnya terlibat dalam Pengajaran, Penyelidikan dan Perkhidmatan Profesional.

Bagi memastikan semua skop berjalan dengan baik dan lancar untuk keperluan
Universiti yang telah mencapai ISO 9001 : 2008.  

Updated:: 07/11/2017 [mjamil]

MEDIA SHARING

C1569224213