DOKUMEN | FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
» DOKUMEN

DOKUMEN

Unit Perkhidmatan Makmal Veterinar ( Bayaran Perkhidmatan)
1
Caj Baharu VLSU 10-08-2020

Unit Perkhidmatan Makmal Veterinar ( Dokumen/Borang)
2
Garispanduan Penghantaran Spesimen
3
Borang penghantaran dan permintaan ujian
4
Borang Permohonan Haiwan Dari Unit Sumber Haiwan
5
Garispanduan Penyimpanan Sampel Sebelum dan Selepas Kerja Ujian
6
Specimen Submission & Test Request Form 1/2 updated 17-09-2019
7
Specimen Submission & Test Request Form 2/2 updated 17-09-2019

SKEMA 2014-15
8
Skema 2014-15
9
SKEMA 2014-15 English.pdf
10
Buku Panduan Akademik FPV_20172018

DVM SCHEME 2007-2008
11
DVM SHEME 2007-2008
12
BGAKA1-VETERINAR

AVBC
13
GARIS PANDUAN AMALAN LANGKAH PENCEGAHAN COVID-19 PKPP
14
Accreditation Standard AVBC
15
Buku Panduan Fakulti Perubatan Veterinar Kemaskini Oktober 2017
16
Kriteria Pemilihan Calon
17
Standard Operating Procedure for Monitoring of Temperature in Refrigerators Containing Pharmaceuticals and Vaccines
18
payment gateway
19
Buku Panduan Fakulti Perubatan Veterinar 2020
20
Penggiliran temuduga
21
Programme e-Book FFM Best Student Project Seminar 2020_Final
22
AUDIT DALAMAN SWAAKREDITASI 2020
23
Jadual Audit Dalaman SwaAkreditasi 2020
24
Kalendar Akademik 2020
25
Senarai Semak Dokumen Untuk Pelajar Baharu ( Dalam Negera)
26
Senarai Semak Dokumen Untuk Pelajar Baharu ( Luar Negera)
27
Jadual Waktu Kalendar Akademik Sem 1 2020/2021
28
Handbook 2020 updated 90ct
29
Aturcara Pendaftaran Kursus 2020
30
Aturcara Pendaftaran Kurusus 2020 BI
31
Senarai pelajar mengikut kelas amali 2020/2021 21-10-2020
32
Senarai Penasihat akademik pelajar tahun 1 sem 1 2020/2021
33
Senarai Penasihat Akademik dan Group Whatsapp
34
FINAL_22.OCT20_Doctor of Veterinary Medicine Programme Handbook 22-10-2020
35
Senarai Penasihat Akademik Pelajar Tahun 1 Semester Pertama Sesi 2020/2021 - 21.10.2020
36
JADUAL KKB SEM 1 14-10-2020
37
TAKWIM KKB SEM 1 14-10-2020
38
MAKMLUMAN PELAKSANAAN AKTIVITI PdP SECARA MAYA PELAJAR 14-10-2020
39
Minggu Perkasa Putra 2020

Kelab Sukan & Rekreasi
40
Buku Panduan KSRV

LATIHAN INDUSTRI
41
PENEMPATAN LATIHAN AMALI LUAR KAMPUS (LADANG)
42
PENEMPATAN LATIHAN AMALI LUAR KAMPUS (MAKMAL , KLINIK DAN VLSU)
43
LAPORAN PENILAIAN LATIHAN AMALI (LADANG TERNAKAN)
44
FAQ LATIHAN INDUSTRY
45
Borang Pengesahan Lapor Diri Latihan Industri 22-09-2019
46
Borang Penilaian Pelajar Oleh Penilai Industri 22-09-2019
47
Borang Penilaian Industri Oleh Pelajar 22-09-2019
48
Senarai Penempatan Latihan Industri FPV 22-09-2019

CARTA ORGANISASI
49
Carta Organisasi JPKV
50
Carta Organisasi JPPHK
51
Jawatankuasa 2017 - 2020
52
Ahli Pengurusan Fakulti
53
Carta Organisasi FPV
54
Carta Organisasi FPV English

GAMBAR PELAJAR DVM
55
DVM 1
56
DVM 2
57
DVM 3
58
DVM 4
59
DVM 5
60
DVM 5 T
61
DVM 1 2017-2018 KEMASKINI FEB 2018

PIAGAM PELANGGAN
62
PIAGAM PELANGGAN PRA SISWAZAH
63
PIAGAM PELANGGAN PASCA SISWAZAH
64
PIAGAM PELANGGAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI
65
PIAGAM PELANGGAN HOSPITAL VETERINAR UNIVERSITI
66
Piagam Pelanggan Pendidikan Berterusan
67
Piagam Pelanggan UVH 2018
68
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan
69
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2
70
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2017
71
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2016

Unit Perkhidmatan Makmal Veterinar ( Borang Makmal Parasitologi)
72
Borang keputusan ujian
73
Lembaran kerja makmal

Unit Perkhidmatan Makmal Veterinar (Borang Bakteriologi)
74
Borang keputusan ujian
75
Lembaran kerja bakteriologi
76
Lembaran kerja bakteriologi MAT

BIOKESELAMATAN & BIOSEKURITI
77
Agenda Taklimat JAwatankuasa Keinstitusian Biokeselamatan dan Biosekuriti UPM 2020
78
Susun atur dewan dan Prosedur Operasi Standard Taklimat IBBC 2020

Unit Perkhidmatan Makmal Veterinar( Borang-borang Virology)
79
Borang keputusan Makmal Virologi
80
Lembaran kerja Virologi 3 Hicoe

Unit Perkhidmatan Makmal Veterinar ( Borang-borang Haemotologi)
81
BR092-Borang Keputusan Makmal Haematologi (Anjing)
82
BR093 - Borang keputusan Makmal Haematologi (Kucing)
83
BR094 - Borang Keputusan Makmal Haematologi ( Lembu )
84
BR095 - Borang keputusan Makmal Haematologi ( Kuda )
85
BR096 - Borang keputusan Makmal Haematologi ( Kambing )
86
BR097 - Borang keputusan Makmal Haematologi ( Bebiri )
87
BR098 - Borang keputusan Makmal Haematologi ( UJIAN URIN )
88
BR099 - Borang keputusan Makmal Haematologi ( Unggas )
89
BR100 - Borang keputusan Makmal Haematologi ( lain-lain )
90
BR112 - Borang Lembaran Kerja Makmal Haematologi

MyOHUN
91
INVITATION TO ATTEND INTERNATIONAL CONGRESS ON ONE HEALTH & AAVS-MyOHUN-WPSA (MALAYSIA)-SEAOHUN MEETINGS 2019

PUSAT KECEMERLANGAN
92
Edible Bird Nest Swiftlet - Dr Hafandi
93
Edible Bird Nest Swiftlet - Dr Hafidzi
94
Edible Bird Nest Swiftlet - Dr Syed Abdul Rahman AL-Haddad
95
EBN Dr Mokrish
96
EBN Dr Nur Aisyah Hamid
97
EBN Dr Nur Izza
98
EBN Dr Rais
99
EBN Dr Rozaihan
100
EBN Dr Tavam Subramaniam

swiflet
101
1
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 3896
+603 9769 1971
B1606311001