DOCUMENT | FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
» DOCUMENT

DOCUMENT

UVH
1
Manual Guide Online Payment UVH (Payment Gateway UPM)
2
Jawatan Kosong Pegawai Veterinar
3
COUNTER REGISTRATION SERVICE 1 - 14 June 2021 MALAY
4
COUNTER REGISTRATION SERVICE 1 - 14 June 2021 ENGLISH

DVM SCHEME 2007-2008
5
DVM SHEME 2007-2008
6
BGAKA1-VETERINAR

SKEMA 2014-15
7
Skema 2014-15
8
SKEMA 2014-15 English.pdf
9
Buku Panduan Akademik FPV_20172018

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE IMFORMATION
10
JAWATAN KOSONG PEGAWAI EKSEKUTIF 3 (SAMBILAN)
11
Borang Permohonan Jawatan Kumpulan Pelaksana
12
PEMAKLUMAN TERKINI PELANJUTAN TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BERSYARAT (PKPB) 7 DISEMBER 2020 HINGGA 20 DISEMBER 2020
13
QRCode Majlis Ikrar
14
Biopengawasan dan Faktor Risiko Terhadap SARS-CoV2 Dalam Kucing
15
Biosurveillance and risk factors of SARS-CoV2 in cats
16
PEGAWAI EKSEKUTIF 3, (KONTRAK)
17
PENJELASAN MENGENAI PENULARAN MESEJ TIDAK BENAR MENGENAI KAJIAN ‘SARS-COV2 (COVID-19) DAN KUCING’ DARI FAKULTI PERUBATAN VETERINAR, UPM UPDATED
18
ARAHAN KEPADA CALON TEMUDUGA SESI KEMASUKAN 2021/2022

Veterinary Laboratory Services Unit ( Documents/Forms)
19
Guidelines For Specimen Submission
20
Specimen Submission & Request Form
21
Request Form For Animal Supply From Animal Resources Unit
22
Guidelines For Specimen Storage Before And After Testing Work
23
Specimen Submission & Test Request Form 1/2 updated 17-09-2019
24
Specimen Submission & Test Request Form 2/2 updated 17-09-2019

Veterinary Laboratory Services Unit ( Service Fees)
25
New Charges VLSU 10-08-2020

EAVBC
26
GARIS PANDUAN AMALAN LANGKAH PENCEGAHAN COVID-19 PKPP
27
EAccreditation Standard AVBC
28
Guide Book Faculty of Veterinary Medicine Updated October 2017
29
Candidate Selection Criteria
30
Standard Operating Procedure for Monitoring of Temperature in Refrigerators Containing Pharmaceuticals and Vaccines
31
payment gateway
32
FAculti of Veterinary Medicine Guidelines Book 2020
33
Penggiliran temuduga
34
Programme e-Book FFM Best Student Project Seminar 2020_Final
35
AUDIT DALAMAN SWAAKREDITASI 2020
36
Jadual Audit Dalaman SwaAkreditasi 2020
37
Academic Calendar 2020
38
Senarai Semak Dokumen Untuk Pelajar Baharu ( Dalam Negera)
39
Senarai Semak Dokumen Untuk Pelajar Baharu ( Luar Negera)
40
Academic Calendar Timetable Semester 1 2020/2021
41
Handbook 2020 updated 90ct
42
Internity Course Registration 2020
43
ITINERARY PROGRAM FACULTY BRIEFING AND COURSE REGISTRATION 2020
44
Senarai pelajar mengikut kelas amali 2020/2021 21-10-2020
45
Senarai Penasihat akademik pelajar tahun 1 sem 1 2020/2021 BI
46
Senarai Penasihat Akademik dan Group Whatsapp BI
47
FINAL_22.OCT20_Doctor of Veterinary Medicine Programme Handbook 22-10-2020 BI
48
Senarai Penasihat Akademik Pelajar Tahun 1 Semester Pertama Sesi 2020/2021 - 21.10.2020 Eng
49
KKB SEM 1 TIMETABLE 14-10-2020
50
KKB SEM 1 TAKWIM 14-10-2020
51
MAKMLUMAN PELAKSANAAN AKTIVITI PdP SECARA MAYA PELAJAR 14-10-2020
52
Minggu Perkasa Putra 2020
53
JAWATAN KOSONG PEGAWAI EKSEKUTIF 3 (SAMBILAN)

Sport & Recreation Club
54
KSRV Rules

LATIHAN INDUSTRI
55
OFF-CAMPUS PRACTICAL TRAINING PLACEMENT (FARM)
56
OFF-CAMPUS PRACTICAL TRAINING PLACEMENT (LAB , CLINIC AND VLSU)
57
STUDENT PRACTICAL TRAINING PERFORMANCE EVALUATION REPORT (LIVESTOCK FARM)
58
FAQ LATIHAN INDUSTRY 1
59
Borang Pengesahan Lapor Diri Latihan Industri 22-09-2019 e
60
Borang Penilaian Pelajar Oleh Penilai Industri 22-09-2019 e
61
Borang Penilaian Industri Oleh Pelajar 22-09-2019
62
Senarai Penempatan Latihan Industri FPV 22-09-2019

ORGANIZATION CHART
63
JPKV Organization Chart
64
JPPHK Organisation Chart
65
Committee Members 2017-2020
66
Faculty Management Members
67
FPV Organisation Chart
68
FPV Organisation Chart English

DVM STUDENT PHOTO
69
DVM 1
70
DVM 2
71
DVM 3
72
DVM 4
73
DVM 5
74
DVM 5 T
75
DVM 1 2017-2018 UPDATE FEB 2018

CLIENT CHARTER
76
UNDERGRADUATE CLIENT CHARTER
77
POST GRADUATE CLIENT CHARTER
78
RESEARCH AND INNOVATION CLIENT CHARTER
79
UNIVERSITI VETERINARY HOSPITAL CLIENT CHARTER
80
Continious Education Client Charter
81
UVH Client Charter 2018
82
Client Charter Achievement Report
83
Client Charter Achievement Report 2
84
Client Charter Achievement Report 2017
85
Client Charter Achievement Report 2016

Veterinary Laboratory Services Unit ( Parasitology Laboratory Forms)
86
Result form
87
Laboratory Worksheet

Veterinary Laboratory Services Unit ( Bacteriology Form)
88
Result form
89
Bacteriology worksheet
90
Bacteriology worksheet MAT

BIOSAFETY & BIOSECURITY
91
Agenda Taklimat JAwatankuasa Keinstitusian Biokeselamatan dan Biosekuriti UPM 2020
92
Susun atur dewan dan Prosedur Operasi Standard Taklimat IBBC 2020

Veterinary Laboratory Services Unit (Virology form)
93
Virology Result Form
94
Virology 3 Hicoe IBS Worksheet

Veterinary Laboratory Services Unit (Haematologi Forms)
95
BR092-Haematology Result Form (Canine)
96
BR093 - Haematology Result Form ( Feline )
97
BR094 - Haematologi Result Form ( Bovine )
98
BR095 - Haematology Result form ( Equine )
99
BR096 - Haematology Result Form ( Caprine )
100
BR097 - Haematology Result Form ( Ovine )
101
BR098 - Haematology Result Form (Urinalysis )
102
BR099 - Haematology Result Form ( Avian )
103
BR100 - Haematology Result Form ( Other's)
104
BR112 - Haematology Worksheet Form

MyOHUN
105
INVITATION TO ATTEND INTERNATIONAL CONGRESS ON ONE HEALTH & AAVS-MyOHUN-WPSA (MALAYSIA)-SEAOHUN MEETINGS 2019

CENTRE OF EXCELLENT
106
Edible Bird Nest Swiftlet - Dr Hafandi e
107
Edible Bird Nest Swiftlet - Dr Hafidzi e
108
Edible Bird Nest Swiftlet - Dr Syed Abdul Rahman AL-Haddad e
109
EBN Dr Mokrish e
110
EBN Dr Nur Aisyah Hamid e
111
EBN Dr Nur Izza e
112
EBN Dr Rais e
113
EBN Dr Rozaihan e
114
EBN Dr Tavam Subramaniam

swiftlete
115
1
FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 3896
+603 9769 1971
W1VMOQeV:16:30