| FAKULTI PERUBATAN VETERINAR

Universiti Putra Malaysia campus is strategically located within the Multimedia
Supercorridor (MSC) and is only a 10-minute drive from the centre of new federal
territory of Putrajaya.

The campus is surrounded by vibrant townships of Kajang (16
km), Seri Petaling (14 km), and the city of Kuala Lumpur (24 km). Public transport
services (bus and rail commuter services) are regularly scheduled to Kuala Lumpur
and nearby townships.

The university operates regular shuttle-bus services between
the residential colleagues and the academic complexes and between UPM campus
and selected destinations off-campus such as the rail commuter stations. The UPM
co-operatives store provides essential daily sundries.

The small towns adjacent to
the campus, Taman Seri Serdang and Seri Kembangan also offer a wide range of
amenities ranging from daily sundries to academic utilities such as printing and
binding of documents. ..... selanjutnya

 

Terdapat beberapa kaedah atau cara bagi memupuk persefahaman dan mengeratkan silaturahim antara semua ahli yang terdiri dari staf akademik, bukan akademik dan kontrak/sementara.

Antaranya ialah dengan penubuhan Kelab Sukan & Rekreasi, Aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh KSRV adalah berpandukan kepada cadangan, keperluan dan permintaan para ahli. Bersesuaian dengan namanya, KSRV banyak mengendalikan aktiviti sukan dan rekreasi bagi para ahli.

Selain itu, KSRV turut menganjurkan aktiviti sosial, keagamaan serta kebajikan baik kepada ahli mahupun kepada masyarakat.

 

 

B1566490489