FACULTY COMMITTEE | FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
» ABOUT US » FACULTY COMMITTEE

FACULTY COMMITTEE

SENARAI  JAWATANKUASA FPV 2017 - 2020

 1. Pengurusan Hospital Veterinar
 2. Operasi Hospital Veterinar
 3. Kurikulum Prasiswazah Fakulti
 4. Kerja Penyemakan Soalan & Skema Jawapan
 5. Kerja Semakan Semula Kurikulum
 6. Kerja Penilai Kertas Cadangan Projek Ilmiah Tahun Akhir (VPD 4999)
 7. Kerja Hadiah Prasiswazah Fakulti
 8. Kerja Akreditasi Program DPV
 9. Kerja PutraBiz@Vet
 10. Kerja OSCE
 11. Kerja e-Pembelajaran
 12. Kerja Temuduga Calon Program DPV (MPF Ke 579 pd 3 Mei 2017)
 13. Penyemakan Keputusan Peperiksaan
 14. Pengajian Siswazah Fakulti
 15. Kerja Hadiah Siswazah Fakulti
 16. Kerja Semakan Semula Kurikulum Master Perubatan Veterinar
 17. Penyelidikan
 18. Pendidikan Berterusan
 19. Jaringan Industri dan Masyarakat
 20. Promosi Fakulti
 21. Kerja Lawatan
 22. Kerja Pameran
 23. Kerja Muzium
 24. Kerja Penerbitan & Komunikasi Korporat
 25. Kerja Hiasan & Lanskap
 26. Kerja Laman Web Fakulti
 27. Latihan Staf
 28. Jaminan Kualiti
 29. Kerja Pemantauan Dokumentasi SPK
 30. Sebutharga & Spesifikasi Fakulti
 31. Pembangunan & Prasarana
 32. Pengurusan & Pelupusan Aset
 33. Pengurusan Makmal Veterinar
 34. Kerja LQMS VLSU
 35. TENTUKUR
 36. Penjimatan Utiliti
 37. Penilaian Prestasi Fakulti
 38. Program LAdang Angkat
 39. Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 40. Pasukan Tindakan Kecemasan
 41. Unit Pengungsian Bangunan (Kebakaran/Bencana)
 42. Biosekuriti 7 Keselamatan Fakulti
 43. Pengurusan Risiko Fakulti
 44. Kerja Makmal
 45. Pemantauan Fail Kursus
 46. Kerja Sistem VETSTAR dan Sistem VADDS VLSU
 47. Latihan Industri Fakulti

 

 

Updated:: 10/12/2019 [mjamil]

MEDIA SHARING

C1600623731