PATOLOGI | FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
» PATOLOGI

PATOLOGI

Bidang ini merangkumi kajian ke atas semua aspek patologi penyakit haiwan, termasuk zoonosis atau jangkitan dalam haiwan makmal. Penyelidikan meneroka pelbagai aspek, daripada patologi am kepada patologi khusus dan sistemik dan melibatkan pengenalpastian dan penilaian perubahan pada aras patologi kasar, histopatologi, ultrastruktur dan molekul.  Pendekatan asas yang diguna dalam penyelidikan termasuk kaedah dan teknik dalam penjanaan diagnosis, pencirian patofisiologi dan penentuan mekanisme penyakit dan proses penyakit.  Kekuatan bidang ini adalah dalam patologi persekitaran dan perkembangan vaksin untuk kawalan dan rawatan penyakit ruminan.

Senarai Pakar 

Prof. Dato’ Dr. Mohd Hair Bejo
Prof. Dr. Noordin Mohamed Mustapha
Prof. Dr. Mohd Zamri Saad
Dr. Annas Salleh
Prof. Madya Dr. Md Sabri Mohd Yusoff
Dr. Mazlina Mazlan
Dr. Nur Fazila Saulol Hamid

Kemaskini:: 02/08/2019 [mjamil]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 3896
+603 9769 1971
SWMHSAw:18:24