BAKTERIOLOGI | FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
» BAKTERIOLOGI

BAKTERIOLOGI

Bakteriologi adalah satu bidang asas dalam perubatan veterinar dan manusia. Bacteriologi adalah kajian terhadap ciri, peranan dan kesan bakteria patogen sebagai penyebab penyakit haiwan dan manusia. Bidang ini adalah multidisiplin dan melibatkan  epidemiologi, kepatogenan organisma, patogenesis, diagnosis, kawalan dan pencegahan penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Penyelidikan tertumpu kepada penyakit bakteria berkepentingan ekonomi kepada industri haiwan dan veterinar dan berkepentingan kesihatan awam. Antara teknik yang diguna dalam penyelidikan bakteriologi termasuk biologi molekul, bioteknologi, genomik dan proteomik.

Senarai Pakar

Prof. Dr. Zunita Zakaria
Prof. Madya Dr. Siti Khairani Bejo
Dr. Sharina Omar

Kemaskini:: 02/08/2019 [mjamil]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 3896
+603 9769 1971
SWMHRAi:17:24