Syarat Kemasukan | FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
» AKADEMIK » PRASISWAZAH » Syarat Kemasukan

Syarat Kemasukan

 

 

Setiap calon yang berhasrat untuk belajar di Fakulti Perubatan Veterinar Universiti Putra Malaysia perlu menunjukkan bahawa mereka layak mendaftar. Untuk memenuhi syarat, anda mesti memegang kelayakan masuk yang diiktiraf.

Sila hubungi salah seorang kakitangan kami di Pejabat Timbalan Dekan Akademik & Hal Ehwal Pelajar jika anda memerlukan bantuan lanjut.

CALON MALAYSIA  

Keperluan Am

 • Lulus SPM (Sijil Pelajaran Sekolah) dengan kredit dalam Bahasa Malaysia
  atau setaraf
 • Lulus Kementerian Pelajaran, Malaysia (KPM) Matrikulasi / Pengajian Asas dalam Sains, Universiti Malaya / Tahun Asas dengan PNGK ≥ 2.0 , Universiti Teknologi Mara .
 • Luluskan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan sekurang-kurangnya Gred C dalam Kertas Am dan Gred C dalam 2 mata pelajaran lain
 • Telah mengambil Ujian Bahasa Inggeris Universiti Malaysia (MUET)

 

Keperluan Khas

 • Matrikulasi Sains Hayat / STPM dengan sekurang-kurangnya PNGK 3.5 dengan gred B + dalam mata pelajaran
  Biologi dan Kimia di Matrikulasi KPM / Pengajian Asasi Sains University Malaya / Tahun Asasi UiTM
 • STPM dengan B + dalam Biologi dengan kredit dalam Kimia atau B + dalam Kimia dengan kredit dalam Biologi di STPM / A Level atau lulus ujian praktikal dalam mana-mana 2 subjek
 • MUET Band 3
 • Lulus temuduga : Klik di sini untuk Kriteria Pemilihan Calon

 

Kelayakan Bersamaan

Diploma dari UPM atau institusi yang diiktiraf dalam bidang yang sesuai atau
PNGK dan pengalaman kerja seperti di bawah:

        Pengalaman Kerja (Tahun)      PNGK

        3-4 Tahun                                  ≥ 3.000
        5-9 Tahun                                  ≥ 2.700
        > 10 Tahun                                ≥ 2.500
 

Keperluan lain

 • Fasih dalam Bahasa Malaysia
 • Sekurang-kurangnya berumur 17 tahun semasa tahun kemasukan
 • Rekod kesihatan yang baik

  

CALON BUKAN MALAYSIA 

 • Memenuhi Syarat Am Universiti dan Spesifik Program.
 • Lulus O-Level atau setaraf.
 • Lulus A-Level dengan sekurang-kurangnya Gred B dalam 3 mata pelajaran sains.
 • Lulus TOEFL (skor 550) atau IELTS (skor C6).
 • Dengan cadangan daripada sekurang-kurangnya 2 orang pengadil.

 

Maklumat lanjut tentang keperluan kemasukan boleh diperolehi dari

 

 

Kemaskini:: 01/12/2020 [mjamil]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 3896
+603 9769 1971
B1615274275