Admission Requirement | FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
» ACADEMIC » UNDERGRADUATE » Admission Requirement

Admission Requirement

 

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DOKTOR PERUBATAN VETERINAR, FPV, UPM

WARGA NEGARA
Syarat minimum kemasukan untuk program ini terdiri daripada:
 
A)   Syarat Am Universiti dan
B)   Syarat Khas Program, di mana syarat tahap dapatan NGMP (STPM), PNGK
(Matrikulasi/ Asasi Sains) adalah 3.50.
 
(1) SYARAT AM UNIVERSITI
 
Mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira.

(2) SYARAT KHAS PROGRAM

STPM/Matrikulasi/Asasi/Diploma dan Setaraf :

a) PNGK (CGPA) sekurang-kurangnya 3.50
b) Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.33) bagi Subjek Biologi dan B (3.00) bagi Subjek Kimia atau Mendapat sekurang-kurangnya  Gred B+ (3.33) Subjek Kimia dan B (3.00) bagi Subjek Biologi
c) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 3 Malaysia University English Test (Muet) 
d) Lulus Temuduga yang ditetapkan

* DIPLOMA  DENGAN PENGALAMAN KERJA:

Mendapat sekurang kurangnya PNGK dan pengalaman bekerja seperti berikut : 
3-4 tahun pengalaman kerja (Sekurang-kurangnya 3.00)
5-9 tahun pengalaman kerja (Sekurang-kurangnya 2.70)
Lebih 10 tahun pengalaman kerja (Sekurang-kurangnya 2.50)

BUKAN WARGA NEGARA


Minimum Qualification For National Higher School Certificate/ A Level Or Its
Equivalent/Matriculation/Foundation Studies/Diploma 


a) PNGK (CGPA) sekurang-kurangnya 3.50
b) Mendapat sekurang-kurangnya Gred B+ (3.50) bagi Subjek Kimia
c) Mendapat sekurang-kurangnya  Gred B+ (3.50)  bagi Subjek Bio
d) Mendapat sekurang-kurangnya :

ï‚·      MUET Band 3; or
ï‚·      IELTS Band 5.5; or
ï‚·      TOEFL Score 500 (PBT)/60 (IBT)/176 (CBT)
ï‚·      CIEP Level 108

e) Lulus Temuduga yang ditetapkan

 

 

Updated:: 08/03/2023 [mjamil]

MEDIA SHARING

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 3896
+603 9769 1971
SXFcVA1~