Pengenalan | FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
» JABATAN » Perubatan & Pembedahan Haiwan Ladang & Eksotik » Pengenalan

Pengenalan

Jabatan Perubatan & Pembedahan Haiwan Ladang & Eksotik [JPPHLE]
terlibat secara khusus dalam Pengajaran, Penyelidikan dan Perkhidmatan Profesional dan bertanggungjawab

bagi memastikan semua skop berjalan dengan baik dan lancar agar selari dengan kehendak
Universiti yang telah mencapai pengiktirafan ISO 9001:2008 
Jabatan Perubatan & Pembedahan Haiwan Ladang & Eksotik
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM,
Serdang Selangor Darul Ehsan.

Telephone : +603 8609 3910/3900

Kemaskini:: 11/07/2018 [mjamil]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 3800
+603 9769 1971
B1566487073