PASCA SISWAZAH | FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
» AKADEMIK » PASCA SISWAZAH

PASCA SISWAZAH

Fakulti Perubatan Veterinar kini menawarkan program pascasiswazah dalam bidang sains veterinar dan sains. Penyelidikan pasca siswazah merupakan teras penyelidikan Fakulti. Penyelidikan di Fakulti memberi tumpuan kepada kemajuan dalam bidang di luar sempadan sains veterinar dan sains ilmu semasa dalam diagnosis penyakit, perubatan dan pengeluaran haiwan.

Program pascasiswazah di Fakulti yang bermula pada tahun 1979 diuruskan oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah UPM, sebuah jabatan kecil di Senat Universiti. Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk kemasukan pelajar, pelantikan penyelia, dan pemeriksaan tesis. Pejabat Timbalan Dekan Pengajian Siswazah dan Penyelidikan Fakulti berfungsi sebagai sekretariat untuk Jawatankuasa ini.

Kemaskini:: 16/12/2019 [mjamil]

PERKONGSIAN MEDIA

B1607059163