Diagnosis Makmal | FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
» PENYELIDIKAN » Kepakaran » Diagnosis Makmal

Diagnosis Makmal

BAKTERIOLOGI

 

Profesor Dato' Dr. Abdul Rani Bahaman

Doktor Falsafah (1988) - Universiti Pertanian Malaysia
Master (1981) - Massey University, New Zealand
Bacelor Sains (Microbiologi) (1977) - La Trobe University, Melbourne
Doktor Perubatan Veterinar (1972) - Bangladesh Agriculture University

Bidang Kepakaran : Mikrobiologi Veterinary
Penyelidikan : [1] Epidemiologi penyakit ekonomi dan zoonotik [2] Diagnosis, kawalan dan pencegahan leptospirosis [3] biologi molekul bakteria penting veterinar [4] Pembangunan vaksin dan kit diagnostik

Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan.

E-mel  : rani@upm.edu.my
Telefon  : 603-8609 3445
Laman Web : http://www.vet.upm.edu.my/kandungan/profesor_dato_dr_abdul_rani_bahaman-25845

Google Scholar : [ klik di sini ]......................................... (1)

BAKTERIOLOGI

 

Profesor Madya Dr. Siti Khairani Bejo

Doktor Falsafah (2002) - Universiti Putra Malaysia
Master Sains (1997) - Universiti Putra Malaysia
Doktor Perubatan Veterinar (1993) - Universiti Pertanian Malaysia
Diploma of Agriculture (1988) - Universiti Pertanian Malaysia

Bidang Kepakaran : Mikrobiologi Veterinar & Biologi Molekul
Penyelidikan : "Molecular bacteriology and zoonotic disease"

Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan.

E-mel : skhairani@upm.edu.my
Telefon : 603-8609 3460
Laman Web : http://www.vet.upm.edu.my/kandungan/profesor_madya_dr_siti_khairani_bejo-25850

Google Scholar : [ klik di sini ] ........................................................ (1)

BAKTERIOLOGI

 

Profesor Madya Dr. Zunita Zakaria

Doktor Falsafah (2002) - Universiti Putra Malaysia
Master Sains (1998) - Universiti Putra Malaysia
Bachelor of Science (Hons.) (1994) - Universiti Malaya

Bidang Kepakaran : Bakteriologi & Biologi Molekul
Penyelidikan : 

Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan.

E-mel  : zunita@upm.edu.my
Telefon  : +603 - 8609 3463 
Laman Web : http://www.vet.upm.edu.my/kandungan/profesor_madya_dr_zunita_zakaria-25823

Google Scholar : [ klik di sini ] ............................... (1)

KESIHATAN UMUM

 

Profesor Saleha Abd Aziz

Doktor Falsafah (1997) - Universiti Putra Malaysia
Grad. Diploma Vet. Preventive Med. (1979) - University of Guelph
Doktor Perubatan Veterinar (1977) - Universitas Gadjah Mada

Bidang Kepakaran : Kesihatan Umum Veterinar
Penyelidikan : Bakteria bawaan makanan zoonotik iaitu Campylobacter dan Salmonella

Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan.

E-mel  : saleha@upm.edu.my
Telefon  : +603-8609 3458
Laman Web : http://www.vet.upm.edu.my/kandungan/profesor_dr_saleha_abd_aziz-25848

Google Scholar : [ klik di sini ] ......................................... (1)

KESIHATAN UMUM

 

Profesor Dr. Latiffah Hassan

Doktor Falsafah (2001) - Cornell University, New York
Doktor Perubatan Veterinar (1995)- Universiti Pertanian Malaysia

Bidang Kepakaran : Kesihatan Umum Veterinar / Epidemiologi
Penyelidikan : [1] Siasatan Epidemiologi Penyakit Berjangkit [2] Isu Penyakit
Dalam Keselamatan Makanan [3] Kemunculan Penyakit Berjangkit 

Jabatan Diagnosis Makmal Veterinar
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan.

E-mel  :  latiffah@upm.edu.my
Telefon  : +603 - 8609 3440 
Laman Web : http://www.vet.upm.edu.my/kandungan/prof_madya_dr_latiffah_hassan-25826

Google Scholar : [ klik di sini ] ......................................... (1) 

VIROLOGI

 

Profesor Dato' Dr. Mohd. Azmi Lila

Doktor Falsafah (1994) - University of Cambridge
Master Pengurusan Perniagaan. (2000) - Universiti Putra Malaysia
Doktor Perubatan Veterinar (1988) - Universiti Pertanian Malaysia.

Bidang Kepakaran : Virologi
Penyelidikan : 

Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan.

E-mel  : azmi@upm.edu.my
Telefon  : +603 8609 3451
Laman Web : http://www.vet.upm.edu.my/kandungan/profesor_mohd_azmi_mohd_lila-25846

Google Scholar : [ klik di sini ] ......................................... (1)

VIROLOGI

 

Profesor Madya Dr. Siti Suri Arshad

Doktor Falsafah (1997) - University of London, England
Master Sains (1993) - Universiti Pertanian Malaysia
Doktor Perubatan Veterinar (1987) - Universiti Pertanian Malaysia

Bidang Kepakaran : Avian Virology
Penyelidikan : [1]Membangunkan ujian diagnostik pesat dan data asas untuk peritonitis berjangkit kucing.  [2]Ujian keberkesanan disinfektan terhadap virus haiwan termasuk virus selesema burung. [3.]Jangkitan Nepropatogenic Virus Bronkitis 

Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan.

E-mel  :  suri@upm.edu.my
Telefon  : +603 - 8609 3461
Laman Web : http://www.vet.upm.edu.my/kandungan/profesor_madya_dr_siti_suri_arshad-25824

Google Scholar : [ Klik di sini ] ................................. (1) 


PATOLOGI

Profesor Dr. Mohd Zamri Saad

Doktor Falsafah (1986) - University of Liverpool
Doktor Perubatan Veterinar (1982) - Universiti Pertanian Malaysia 

Bidang Kepakaran : Veterinary Pathology
Penyelidikan : [1] Pasteurellosis pneumonic dalam biri-biri dan kambing [2] septisemia Berdarah dalam lembu dan kerbau

Jabatan Diagnosis Makmal Veterinar
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan.

E-mel  : zamri@upm.edu.my
Telefon  : 603-8609 3453
Laman Web : http://www.vet.upm.edu.my/kandungan/profesor_dr_mohd_zamri_saad-25841

Google Scholar : [ klik di sini ] ................................... (1)

PATOLOGI


Profesor Dr Noordin Mohd Mustafa

Doktor Falsafah (1992) - Murdoch University, Australia
Master Sains (1989) - Universiti Pertanian Malaysia
Doktor Perubatan Veterinar (1986) - Universiti Pertanian Malaysia

Bidang Kepakaran : Patologi Persekitaran & Nutrisional
Penyelidikan : [1] Peranan mineral dalam patogenesis illthrift dalam biri-biri dan kambing. [2] Ketoksikan "Brachiaria decumben" dalam pelbagai spesies haiwan: Mekanisme, toksikologi, pencegahan dan rawatan [3] Kesan jerebu ke atas kesihatan dan produktiviti haiwan: apoptosis, karsinogenesis, tumor marker [4] Pengembangan model-model haiwan untuk penyakit manusia: kesan jerebu, penyakit Alzheimer, plumbism

Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan.

E-mel  : noordinmm@upm.edu.my
Telefon  : +603 8609 3454
Laman Web : http://www.vet.upm.edu.my/kandungan/profesor_dr_noordin_mohamed_mustapha-25822

Google Scholar : [ klik di sini ] ......................................... (1)

PATOLOGI


Profesor Dr. Mohd Hair Bejo

Doktor Falsafah (1990) -  University of Liverpool, England.
Doktor Perubatan Veterinar (1985) - Universiti Pertanian Malaysia.

Bidang Kepakaran : Patologi Veterinar
Penyelidikan : 

Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan.

E-mel  : mdhair@upm.edu.my
Telefon  : + 603-8609 3888
Laman Web : http://www.vet.upm.edu.my/kandungan/profesor_dr_mohd_hair_bejo-28638

Google Scholar : [ klik di sini ] ......................................... (1)

PATOLOGI


Profesor Madya Dr. Md Sabri Mohd Yusoff

Doktor Falsafah (2006) - Universiti Putra Malaysia
Master Sains (1999) - Universiti Putra Malaysia
Doktor Perubatan Veterinar (1996) - Universiti Pertanian Malaysia

Bidang Kepakaran : Patologi Veterinar
Penyelidikan : [1] Epidemiologi molekul dan kawalan jangkitan streptooccus dalam tilapia sangkar berbudaya. [2] Penilaian daripada immunogenicity dan kapasiti perlindungan vaksin rekombinan pengekodan Brucela melitensis luar membran protein 31 dan 42 kDa dalam BALB / c.

Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan.

E-mel  : mdsabri@upm.edu.my
Telefon  : + 603 8609 3450
Laman Web : http://www.vet.upm.edu.my/kandungan/profesor_madya_dr_md_sabri_yusoff-26787

Google Scholar : [ klik di sini ] ......................................... (1)IMMUNOLOGI

Profesor Dr. Abdul Rahman Omar

Doktor Falsafah (1997) - Cornell University, New York, USA
Doktor Perubatan Veterinar (1991) - Universiti Pertanian Malaysia

Bidang Kepakaran : Immunology
Penyelidikan : Immunology & Molecular Virology

Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan.

E-mel  : aro@upm.edu.my
Telefon  : 603-8609 3444, 603-8947 2111 (IBS), 03-8609 3495 (Lab)
Laman Web : http://www.vet.upm.edu.my/kandungan/profesor_dr_abdul_rahman_omar-25844

Google Scholar : [ klik di sini ] .................................... (1)PARASITOLOGI

 

Dr. Reuben Sunil Kumar Sharma

Chartered Biologist (CBiol., MIBiol.) - Institute of Biology, London
Doktor Falsafah (2006.), University of Cambridge
Master Sains Veterinar (2001) - Universiti Putra Malaysia
Doktor Perubatan Veterinar (1999) - Universiti Putra Malaysia

Bidang Kepakaran : Molecular Parasitology
Penyelidikan : "Molecular and cell biology of parasitic protozoa Phylogenetics and systematics of tropical parasites". [2] "Tropical wildlife diseases Wildlife ecology and conservation genetics"

Jabatan Diagnosis Makmal Veterinar
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan.

E-mel  : reuben@upm.edu.my
Telefon  : 603-8609 3456
Laman Web : http://www.vet.upm.edu.my/kandungan/dr_reuben_sunil_kumar_sharma-25843

Google Scholar : [ klik di sini ] ......................................... (1)


PARASITOLOGI

 

Dr. Mahiza Md Isa

Doktor Falsafah (2016) - University of Glasgow, UK
Master Sains Veterinar (2010) - Universiti Putra Malaysia
Doktor Perubatan Veterinar (2007) - Universiti Putra Malaysia

Bidang Kepakaran : Helmint Veterinar
Penyelidikan  : Epidemiologi Hemoparasit ; Rintangan genetik untuk jangkitan nematod pada Ruminan Kecil

Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan.

E-mel  : nurmahiza@upm.edu.my
Telefon  : + 603-8609 3457 
Laman Web : http://www.vet.upm.edu.my/kandungan/dr_nur_mahiza_md_isa-25855

Google Scholar : [ klik di sini ] ......................................... (1)

 

HEMATOLOGI

Profesor Dr. Rasedee Abdullah

Doktor Falsafah (1989) - University of California, Davis
Master Sains (1975) - University of New England
Bachelor of Science (Hons.) (1973)- University of West Australia

Bidang Kepakaran : Pathologi Klinikal
Penyelidikan : Application of Nanoparticle Delivery Systems in the Treatment of Cancers

Jabatan Diagnosis Makmal Veterinar
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan.

E-mel  : rasedee@upm.edu.my
Telefon  : + 603 - 8609 3445
Laman Web : http://www.vet.upm.edu.my/kandungan/profesor_dr_rasedee_abdullah-25840

Google Scholar : [ klik di sini ] ......................................... (1)


Profesor Madya Dr. Hazilawati Hj Hamzah

Doktor Falsafah (2008) - Murdoch University Australia
Master Sains (2001) - Universiti Putra Malaysia.
Doktor Perubatan Veterinar (1998) - Universiti Putra Malaysia.

Bidang Kepakaran : Patologi Klinikal Veterinar
Penyelidikan : [1] Sitopatologi. [2] Penyakit Salur Darah. [3] Kanser Darah. [4]Etnofarmakologi

Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan.

E-mel  : hazilawati@upm.edu.my
Telefon  : +603 8609 3441 / 3447
Laman Web : http://www.vet.upm.edu.my/kandungan/prof_madya_dr_hazilawati_hamzah-25853

Google Scholar : [ klik di sini ] ......................................... (1)

PERUBATAN HAIWAN MAKMAL

Dr. Nur Fazila Saulol Hamid

Doktor Falsafah () -
Master () - 
Doktor Perubatan Veterinar () - 

Bidang Kepakaran : 
Penyelidikan : 

Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan.

E-mel  : nurfazila@upm.edu.my
Telefon  : +603 - 8609 3446
Laman Web : 

Google Scholar : [ klik di sini ] ......................................... (1)BIOLOGI MOLEKUL

 

Profesor Dr. Abdul Rahman Omar

Doktor Falsafah (1997) - Cornell University, New York, USA
Doktor Perubatan Veterinar(1991) - Universiti Pertanian Malaysia

Bidang Kepakaran : Immunology
Penyelidikan : Imunologi & Molekular Virologi

Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan.

E-mel  : aro@upm.edu.my
Telefon  : 603-8609 3444, 603-8947 2111 (IBS), 03-8609 3495 (Lab)
Laman Web : http://www.vet.upm.edu.my/kandungan/profesor_dr_abdul_rahman_omar-25844

Google Scholar : [ klik di sini ] ......................................... (1) 

BAKTERIOLOGI


Profesor Madya Dr. Zunita Zakaria

Doktor Falsafah(2002) - Universiti Putra Malaysia
Master Sains (1998) - Universiti Putra Malaysia
Bacelor Sains (Hons.) (1994) - Universiti Malaya

Field of Expertise : Bakteriologi & Biologi Molekular
Penyelidikan : 

Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar
Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Serdang
Selangor Darul Ehsan.

E-mel  : zunita@upm.edu.my
Telefon  : +603 - 8609 3463 
Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=h9tCd-kAAAAJ&hl=en&oi=ao

Google Scholar : [ klik di sini ] ........................................... (1)

 

 

Kemaskini:: 06/07/2017 [mjamil]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 3800
+603 9769 1971
B1566489457