GERAN PENYELIDIKAN 2010 | FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
» PENYELIDIKAN » Geran Penyelidikan » GERAN PENYELIDIKAN 2010

GERAN PENYELIDIKAN 2010Tajuk Penyelidikan : "Novel live attenuated tissue culture adapted infectious bursal disease (IBD) vaccine against very virulent IBD virus infection"
Ketua Penyelidik : Profesor Dr Mohd Hair Bejo
Penyelidik : Prof Dr Abdul Rahman Omar, Prof Datin Paduka Dr Aini Ideris, En. Ishan Pawan Ahmad, Dr Roshidah Ismail, Mr Ong Hock Kheng, En. Khairauddin Hamsan, En Suhaimi Ismail
No. Vote Projek : TF0310L143 (6364004)
Tarikh Mula : Disember 2010
Tarikh Tamat : Disember 2013
Sumber : TECHNOFUND (MOSTI)
Nilai Geran : RM 1,200,000.00


Tajuk Penyelidikan : Environmental sustainability and efficacy of commonly used biocides on vancomycin-resistant enterococci isolates from chickens and humans
Ketua Penyelidik : Prof Madya Dr Latiffah Hassan
Penyelidik : Prof Madya Dr Zunita Zakaria, Dr Adamu Abubakar Yerima
No. Vote Projek : 01-03-10-0956RU (91961)
Tarikh Mula : June 2010
Tarikh Tamat : January 2013
Sumber : RUGS (UPM)
Nilai Geran : 60,000.00

Kemaskini:: 03/09/2014 [mjamil]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 3800
+603 9769 1971
B1566490814