Makmal Bakteriologi | FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
» JABATAN » MAKMAL-MAKMAL JPMV » Makmal Bakteriologi

Makmal Bakteriologi

           


Makmal Bakteriologi Veterinar bertanggungjawab mengendalikan sampel atau kes untuk perkhidmatan diagnosis, pengajaran dan penyelidikan.

Untuk mendapatkan perkhidmatan kami, sila hantar sampel Terus Unit Perkhidmatan Makmal Veterinar ATAU berhubung terus dengan Pegawai Makmal kami pada untuk maklumat lebih lanjut.

Perkhidmatan dan aktiviti :

Kerja-kerja Diagnostik

  • Pengasingan bakteria daripada spesimen klinikal dan sampel alam sekitar
  • Pengenalpastian pyogenes Streptococcus
  • Pengenalpastian Staphylococcus aureus
  • Pengenalpastian Pseudomonas aeruginosa
  • Pengenalpastian Pasteurella multocida
  • Pengenalpastian Escherichia coli
  • Kerentanan antibiotik ujian
  • Ujian agglutinasi mikroskopik ( MAT ) untuk Leptospirosis

 
Kelas amali pelajar prasiswazah,

Penyelidikan pelajar pra siswazah dan siswazah,

Pengendalian latihan dan kursus.

 


CARTA ORGANISASI MAKMAL

 Profesor Madya Dr Siti Khairani Bejo
 Penyelaras 
 : +603 9769 3460 /  : skhairani@upm.edu.my

 

 

 Profesor Dr Zunita Zakaria
 

 : +603 9769 3463 /  : zunita@upm.edu.my

 

 Profesor Dato' Dr Abdul Rani Bahaman
 

 : +603 9769 3445 /  : rani@upm.edu.my

 

 Dr Sharina Omar
 Pensyarah Kanan
 : +603 9769 3410 /  : sharina@upm.edu.my

 

 

Mohd Azri Roslan
Penolong Pegawai Sains 
 : +603 9769 3492 /  : m_azri@upm.edu.my

 

 


PELAJAR SISWAZAH

 

Nama Pelajar : Bashir Ali
Pengajian  : PhD/Master
Tajuk Projek : Epidemiology And Molecular Characterisation Of Major Bovine Mastitis Pathogens From Selected States Of Malaysia"
Penyelia : Profesor Dr Zunita Zakaria
Hubungi :  : +603 9769 3492  /  : gs50022@student.upm.edu.my

 

Nama Pelajar : Muhammad Sabri Abdul Rahman
Pengajian  : PhD
Tajuk Projek :  "Characterization Of Leptospira Spp. And Risk Factors Of Leptospirosis In Dogs Diagnosed With Kidney And/Or Liver Disease"
Penyelia :  Dr Khor Kuan Hua
Hubungi :  : +603 9769 3492  /  : gs43790@student.upm.edu.my

 

Nama Pelajar : Lekko Yusuf Madaki
Pengajian  : PhD
Tajuk Projek : "Targeting Wild Suids In Capturing Zoonotic Pathogens In Malaysian Wildlife : A Discovery Phase For Bovine Tuberculosis In Central Region Of West Malaysia"
Penyelia :  Profesor Madya Dr Ooi Peck Toung
Hubungi :  : +603 9769 3492  /  : gs53664@student.upm.edu.my

 

Nama Pelajar : Hossein Taiyuri
Pengajian  : PhD/Master
Tajuk Projek : "Isolation and Molecular Characterization of PAthogenic Avian Mycoplasma from Diverse Range of Birds in Peninsular Malaysia"
Penyelia :  Profesor Dr Jalila Abu
Hubungi :  : +603 9769 3492  /  : gs52204@student.upm.edu.my

 

 

Nama Pelajar : Aina Nazurah Mohd Khlubi
Pengajian  : PhD/Master
Tajuk Projek :
Penyelia :  -
Hubungi :  : +603 9769 3492  /  : gs52469@student.upm.edu.my

 

Nama Pelajar : Nur Adilah Ahmad Nadzir
Pengajian  : MS
Tajuk Projek :
Penyelia :  Profesor Dr Zunita Zakaria
Hubungi :  : +603 9769 3492  /  : gs39499@student.upm.edu.my
Kemaskini:: 29/05/2019 [mjamil]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 3800
+603 9769 1971
B1566544151