Makmal Virologi | FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
» JABATAN » MAKMAL-MAKMAL JPMV » Makmal Virologi

Makmal Virologi

           |


Makmal Virologi Veterinar Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar

Makmal ini bertanggungjawab mengendalikan sampel atau kes untuk perkhidmatan diagnosis, pengajaran dan penyelidikan.

Untuk mendapatkan perkhidmatan kami, sila hantar sampel terus ke Kaunter Unit Perkhidmatan Makmal Veterinar ATAU berhubung terus dengan Pegawai Makmal kami pada untuk maklumat lebih lanjut.

Perkhidmatan dan aktiviti

  • Inokulasi Telur
  • Kultur Sel
  • Ujian Identifikasi
  • Ujian Serologi 

 


 

 

  PROFESOR DR. SITI SURI ARSHAD
  Penyelaras Makmal
 
: +603 9769 3461 /  suri@upm.edu.my

 

  PROFESOR DATO' DR. MOHD AZMI MOHD LILA
  Profesor
 
: +603 9769 3451 /   : azmi@upm.edu.my


  RUSDAM AWANG
  Penolong Pegawai Sains
: +603 9769 3495 /   : rusdam_awang@upm.edu.my


 

PELAJAR SISWAZAH

Nama Pelajar : Aliyu Hayatuddeen Bako
Pengajian  : PhD/Master
Tajuk Projek  : 
Penyelia :  -

Hubungi :  : +603 9769 3495  /  : gs50116@student.upm.edu.my

 

Nama Pelajar : Jamilu Abubakar Bala
Pengajian  : PhD/Master
Tajuk Projek  : 
Penyelia : 
Profesor Dato' Dr Mohd Azmi Mohd Lila
Hubungi :  : +603 9769 3495  /  : gs41464@student.upm.edu.my

 

Nama Pelajar : Krishnan Nair
Pengajian  : PhD/Master
Tajuk Projek  : 
Penyelia : 
Profesor Dato' Dr Mohd Azmi Mohd Lila
Hubungi :  : +603 9769 3495  /  : gs46744@student.upm.edu.my

 

Nama Pelajar : Muhammad Ehsan Amir
Pengajian  : PhD/Master
Tajuk Projek  : 
Penyelia : 
Profesor Dr Siti Suri Arshad
Hubungi :  : +603 9769 3495  /  : gs50968@student.upm.edu.my

 

Nama Pelajar : Manga Hassana Kyari
Pengajian  : PhD/Master
Tajuk Projek  : 
Penyelia :  -

Hubungi :  : +603 9769 3495  /  : gs51861@student.upm.edu.my

 

Nama Pelajar : Mohammed Mohammed Nma
Pengajian  : 
PhD/Master
Tajuk Projek  : "
Detection of Antibody and Molecular Characterisation of West Nile Virus in Animals in Malaysia"
Penyelia : 
Dr Nor Yasmin Abd Rahman
Hubungi :  : +603 9769 3495  /  :
gs51589@student.upm.edu.my

 

Nama Pelajar : Nur Ain Najwa Mohd Yuseri
Pengajian  : Master

Tajuk Projek : 
Penyelia :  Dr Nor Yasmin Abd Rahman
Hubungi :  : +603 9769 3495  /  : gs48334@student.upm.edu.my

 

 

Nama Pelajar : Natasha Jafar Ali
Pengajian  : Master

Tajuk Projek : Determination of Potential Vector of West Nile Virus among Culex spp. Mosquitoes In Selected area in West Coast Malaysia.
Penyelia :  Dr Nor Yasmin Abd Rahman
Hubungi :  : +603 9769 3495  /  : gs50942@student.upm.edu.my


Kemaskini:: 23/04/2019 [mjamil]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 3800
+603 9769 1971
B1566542072