Pengenalan | FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
» AKADEMIK » PRASISWAZAH » Pengenalan

Pengenalan

 


PROGRAM PRASISWAZAH : 

PROGRAM DOKTOR PERUBATAN VETERINAR 

Maklumat Am Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia (UPM) ditubuhkan pada tahun 1973. Pada masa itu UPM dikenali sebagai Universiti Pertanian Malaysia dan Fakulti sebagai Fakulti Kedoktoran Veterinar dan Sains Peternakan.

Fakulti kini dibentuk oleh 6 jabatan, tiga daripadanya baru diwujudkan pada tahun 2013. Tiga jabatan asal ialah Jabatan Sains Praklinikal Veterinar yang menumpu kepada sains veterinar asas dan produksi haiwan, Jabatan Patologi dan Mikrobiologi Veterinar kepada sains paraklinikal dan Jabatan Pengajian Klinikal Veterinar kepada sains klinikal. Tiga jabatan baharu iaitu Jabatan Diagnosis Makmal Veterinar, Jabatan Perubatan dan Pembedahan Haiwan Kesayangan dan Jabatan Perubatan dan Pembedahan Haiwan Ladang dan Eksotik yang menumpu kepada perkhidmatan dan amalan klinikal.

Fakulti juga mempunyai sebuah Hospital Veterinar Universiti (UVH) yang terulung di negara ini. Hospital ini serba lengkap dan moden, memberi perkhidmatan diagnosis, rawatan, pembedahan dan penjagaan semua jenis haiwan kepada masyarakat. Kes yang dirujuk kepada UVH juga merupakan sumber untuk pengajaran pelajar program Doktor Perubatan Veterinar.

Fakulti adalah institusi pengajian tinggi pertama yang memperolehi persijilan ISO 9001 komprehensif dalam pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan profesional pada 7 Julai 2000. Fakulti juga diakreditasi dengan ISO 17250 untuk beberapa ujian makmal. Untuk kekal relevan dan selaras dengan era penserantauan dan globalisasi Fakulti sedang berusaha untuk memperolehi akreditasi antarabangsa untuk program Doktor Perubatan Veterinarnya.

Doktor haiwan ini mempunyai pengetahuan yang diperlukan untuk berlatih di klinik dan hospital veterinar.


 


TEMPOH PENGAJIAN


Universiti Putra Malaysia mengamalkan dua tahun akademik semester. Tempoh setiap semester adalah 18 minggu.


Semester Pertama: September hingga Januari

Semester Kedua: Februari hingga Jun

Seorang pelajar sepenuh masa dikehendaki mendaftarkan dan menghadiri sejumlah 12 hingga 20 kredit kursus setiap semester.


Dalam kebanyakan kursus, prestasi pelajar ditentukan oleh penilaian berterusan dengan satu peperiksaan akhir pada akhir semester. Tempoh minimum program DVM adalah 5 tahun atau 10 semester dan berjaya menyelesaikan tidak kurang dari 189 jumlah kredit.

Pelajar boleh memohon untuk lanjutan tempoh belajar jika mereka dikehendaki mengulang kursus yang gagal atau disebabkan oleh sebab peribadi seperti penyakit.

Graduan Fakulti Perubatan Veterinar yang diiktiraf oleh dan berdaftar dengan Majlis Veterinar Malaysia (MVM) untuk mendapatkan sijil yang membolehkan mereka berlatih bekerja di Malaysia sebagai doktor haiwan yang berkelayakan.

Peluang pekerjaan untuk graduan Program ijazah Kedoktoran Veterinar adalah luas, sama ada sebagai pegawai veterinar di pelbagai agensi kerajaan dan swasta atau syarikat swasta yang terlibat dalam industri veterinar. Ramai graduan dijangka dapat berdikari dan memutuskan untuk membuka klinik veterinar sendiri.

 

 

Kemaskini:: 01/12/2020 [mjamil]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 3896
+603 9769 3896
+603 9769 1971
WVMCNAX~