Master Sains Veterinar | FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
» AKADEMIK » PASCA SISWAZAH » Master Sains Veterinar

Master Sains Veterinar

SYARAT KEMASUKAN

  • Calon mestilah mempunyai Ijazah Sarjana Muda (dengan Kepujian), atau Sarjana Muda Sarjana Sains dalam bidang berkaitan dari UPM atau mana-mana institusi akademik yang diiktiraf oleh universiti UPM dan telah mencapai PNGK minimum 3.00
  • Calon tanpa syarat asas mungkin memohon, namun penerimaan diterima setelah mendapat persetujuan oleh Sekolah Pengajian Siswazah dan Fakulti Perubatan Veterinar, UPM atau;
  • Calon dalam semester akhir program sarjana muda dalam bidang veterinar, haiwan, atau sains kesihatan atau perubatan manusia atau bidang berkaitan lain dengan pendirian akademik yang baik sepanjang program pengajian boleh dipertimbangkan untuk masuk, tertakluk kepada CGPA semasa atau setaraf atau lain-lain keperluan seperti yang ditetapkan dari semasa ke semasa
  • Calon telah memenuhi syarat bahasa seperti yang ditetapkan oleh UPM

 

BIDANG PENGAJIAN

ANATOMI DAN HISTOLOGI
ANESTESIOLOGI DAN ANALGESIA
BAKTERIOLOGI
EPIDEMIOLOGI DAN KESIHATAN AWAM
FISIOLOGI HAIWAN
KEBAJIKAN HAIWAN
KESIHATAN HAIWAN AKUATIK
KESIHATAN HAIWAN EKSOTIK DAN HIDUPAN LIAR 
PARASITOLOGI
PATOLOGI
PATOLOGI KLINIKAL
PEMAKANAN
PEMBEDAHAN
PERUBATAN AVIAN
PERUBATAN EKUIN
PERUBATAN HAIWAN KESAYANGAN
PERUBATAN HAIWAN MAKMAL
PERUBATAN KHINZIR
PERUBATAN RUMINAN
RADIOLOGI DAN PENGIMEJAN
TERIOGENOLOGI DAN SITOGENETIK
VIROLOGI

 

BIDANG PENGAJIAN GUNA SAMA

AKUAKULTUR
BIOKIMIA
BIOLOGI KANSER DAN ONKOLOGI
BIOLOGI KEIMUNAN
BIOTEKNOLOGI HAIWAN
BIOLOGI MOLEKUL DAN KEJURUTERAAN GENETIK
GENETIK DAN PEMBIAKBAKAAN
PERNIAGAANTANI
PRODUKSI HAIWAN
SAINS HAIWAN
TOKSIKOLOGI DAN FARMAKOLOGI
VAKSIN DAN TERAPEUTIK

 

KEPERLUAN PROFISIENSI BAHASA INGGERIS (Pelajar Antarabangsa Sahaja)

Untuk kemasukan secara terus/langsung, calon antarabangsa mesti lulus ujian berikut dengan tanda kelulusan minimum yang dinyatakan:

i) Ujian bertulis TOEFL (Versi akademik): 550 mata
ii) IELTS (Latihan Akademik): Band 6.0
iii) Ujian Internet TOEFL (Versi akademik): 79-80
iv) Ujian komputer TOEFL (Versi akademik): 213
vi) CIEP: Aras 109

 

STATUS PELAJAR

Sepenuh Masa

Pelajar akan menumpukan sepenuh masa pada kajian siswazah dan pembelajarannya akan memberi tumpuan kepada kerja dan tugasan yang berkaitan dengan program akademik. Keperluan lain adalah:

  • Didaftarkan dalam sekurang-kurangnya sembilan (9) kursus atau tesis-kerja kredit setiap semester
  • Seorang pelajar antarabangsa, pemegang biasiswa, atau seorang Pembantu Penyelidik Siswazah
     

Separuh Masa / Sambilan

  • Seorang pelajar bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengajian siswazahnya dan menumpukan sebahagian daripada pembelajarannya terhadap kerja-kerja yang berkaitan dengan program akademiknya.
  • Pelajar mesti didaftarkan sekurang-kurangnya enam (6) kursus atau kredit kerja tesis setiap semester.

 

Kemaskini:: 01/12/2020 [mjamil]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 3896
+603 9769 3896
+603 9769 1971
BWBdPAn~