ALUMNI | FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
» AKADEMIK » ALUMNI

ALUMNI

"Alumni Veterinar Universiti Pertanian Malaysia" dibentuk pada tahun 1981 dan Link & Resources akhirnya didaftarkan pada tahun 1985 dengan tujuan untuk mengekalkan dan mengukuhkan UPM Fakulti Perubatan Veterinar, siswazah dan masyarakat.

Objektif UVA ialah:

untuk menyatukan graduan Fakulti ini untuk mempromosikan komunikasi pendidikan, profesional dan sosial.
berupaya menguntungkan ahli dalam profesion mereka.
untuk menawarkan sokongan berterusan kepada Fakulti dan universiti.
untuk membantu mengekalkan hubungan baik dengan orang ramai, Fakulti dan pelajar.
 

Ahli tetap terbuka kepada graduan Fakulti Doktor Veterinar (DVM), manakala staf akademik dan profesional, dan lulusan alumni dari Fakulti dan individu yang berminat atau terlibat dalam sains veterinar digalakkan untuk menjadi ahli bersekutu. UVA juga memberikan keahlian kehormatan kepada orang-orang yang telah melakukan kerja luar biasa atau menyediakan perkhidmatan cemerlang kepada sains veterinar.

Kemaskini:: 25/09/2018 [mjamil]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566487648