Key Performance Indicators (KPI) Achievement 2018 | FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
» ABOUT US » FACTS AND FIGURES » Key Performance Indicators (KPI) Achievement 2018

Key Performance Indicators (KPI) Achievement 2018

PENCAPAIAN PERANCANGAN STRATEGI : Hospital Veterinar Universiti

SASARAN 

PENCAPAIAN 
 Pelan Tindakan dan Ukuran    
1. Meningkatkan bilangan jaringan industri dan komuniti    
  a) Bilangan jaringan industri 185 129 (69%)
  b) Bilangan jaringan industri berimpak tinggi ( 5 bintang)  3 3 (100%)
  c) Bilangan jaringan komuniti 15 15 (100%)
  d) Bilangan projek komuniti berimpak tinggi (4-5 bintang ) 4 1 (25%)
 

 

 

 

 

 
2. Meningkatkan bilangan geran penyelidikan dan pengembangan berkaitan JINM    
  a) Bilangan geran kontrak penyelidikan industri 7 12 (171.4%)
  b) Bilangan geran penyelidikan & pengembangan komuniti 3 -
       
3. Memasyarakatkan kepakaran fakulti melalui JINM    
  a) Bilangan staf terlibat dengan industri (3-5 bintang) 40  
  b) Bilangan staf terlibat dengan industri (2-5 bintang) 40 83(207.5 %)
       
4. Meningkatkan bilangan program angkat untuk meningkatkan penglibatan universiti dengan industri & komuniti secara komprehensif    
  a) bilangan projek angkat industri 2 1(50%)
  b) Bilangan projek angkat komuniti 2 1(50%)
       
5. Meningkatkan bilangan program JINM UPM di arena antarabangsa    
  a) Bilangan program jaringan industri di arena antara bangsa 10 24(240%)
  b) Bilangan program antarabangsa bagi khidmat komuniti    
       
6. Meningkatkan penjanaan pendapatan    
  a) Jumlah sumbangan kewangan atau nilai yang setara (in-kind) RM 3.20 juta  RM 5,746709.02
  b) Tabung amanah JINM RM 40,000 RM 30,000
       
7. Meningkatkan bilangan staf terlibat dalam JINM    
   a) Bilangan staf terlibat dengan industri (3-5 bintang) 15   124 (826%)  
   b) Bilangan staf terlibat dengan industri (2-5 bintang)
       
8. Meningkatkan bilangan kes UVH 11,400 14795
       
9. Meningkatkan bilangan projek perundingan 7  
       
10. Meningkatkan bilangan program angkat pemindahan ilmu 2 1 (50%)
       
11. Meningkatkan penjanaan pendapatan projek komuniti RM 150K RM 52,680K
       
12. Meningkatkan jumlah pendapatan UVH RM3.30juta RM3.27juta
       
13.  Meningkatkan kepuasan pelanggan 4.5/5 3.8/5
       
    2017 2019 >

Updated:: 16/07/2019 [mjamil]

MEDIA SHARING

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 3896
+603 9769 1971
SXFYOA5~