| FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
list of latest announcement

Starting on the 13th of March 2017, all PTJ web site at UPM has a new look.&n

YBhg. Prof/Dr/Tuan/Puan, 
 
Sukacita dimaklumkan bahawa sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) akan diadakan pada 10 November 2017.  Bersempena sambutan HKIP ini, UPM akan memberi pengiktirafan anugerah kualiti dan inovasi UPM kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ)/pasukan/individu.  Sukacita dimaklumkan juga pada tahun 2017, anugerah HKIP telah ditambahbaik dengan adanya anugerah utama diikuti anugerah lain dan hadiah seperti berikut:
 
1 Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran [Anugerah Utama];
2 Anugerah Inovasi Perkhidmatan;
3 Anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK);
4 Anugerah Pengurusan Lean;
5 Anugerah Kualiti Persekitaran Tempat Kerja [Ditambahbaik nama anugerah mengambilkira pelaksanaan 5S dan EKSA];
6 Anugerah Pengurusan Laman Web [Anugerah baharu];
7 Anugerah Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan [Anugerah baharu];
8 Anugerah Indeks Akauntabiliti [Anugerah baharu];
9 Hadiah Mencipta Tema HKIP;
10 Hadiah Idea Inovasi.
 
Sebagaimana maklum, Pusat Jaminan Kualiti (CQA) telah mengadakan Taklimat Pelaksanaan HKIP 2017 pada 13 April 2017 (Rujuk senarai pembentang) bagi memastikan hebahan dan maklumat berkaitan HKIP terutama berkaitan anugerah dan hadiah dapat disampaikan ke semua PTJ.   Bagi memastikan hebahan menyeluruh berkenaan anugerah dan hadiah HKIP ini, YBhg. Prof/Dr/Tuan/Puan boleh merujuk maklumat terperinci dalam portal Sistem Pengurusan ISO UPM (e-ISO) di bawah pautan 'PROGRAM PEMBUDAYAAN KUALITI - 'Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP)' untuk makluman dan perhatian YBhg. Prof/Dr/Tuan/Puan.
 
Pihak kami memohon jasabaik YBhg. Prof/Dr/Tuan/Puan memanjangkan maklumat ini kepada staf di PTJ masing-masing bagi meningkatkan komitmen PTJ dan penyertaan pasukan/staf berhubung pelaksanaan HKIP ini.
 
Perhatian dan kerjasama YBhg. Prof/Dr/Tuan/Puan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.
 
Sekian.

Dear All,

This is to inform you that there will be a service disruption as follows:

SERVICE DISRUPTION  NOTICE

Date

23 April 2017 (Sunday)

Duration

09.00 am – 11.00 pm

Location

All Campus

Impact

Services Interruption for all Intranet and Internet connection. Affected user will face difficulty to access internal UPM Systems and surf Internet from UPM Network (UPMNet).

 

Affected Sites :

All UPM Serdang and Bintulu Campus.

Reason for Disruption

Upgrading firmware of Main Network Core Switch and Core Switch C11

Current Status

Early Notice

 

Should you need any clarification, please call iDEC Helpdesk at 03-8947 1990 or email  to idec_helpdesk@upm.edu.my.

 

Sekian, terima kasih.

"BERILMU BERBAKTI"

Yang menjalankan tugas, 

NOR AZLINA BINTI ZAINAL ABIDIN
Ketua Seksyen Perancangan Strategik
Bahagian Perancangan dan Governan ICT
Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)
Universiti Putra Malaysia

No. Telefon    : 03-8947 1105
Alamat Emel  : nazlina@upm.edu.my
Laman web rasmi | Portal UPM >

Assalamualaikum wbt. dan salam sejahtera.
YBhg. Prof. Datin Paduka/Prof./Dato'/Dr./Tuan/Puan,
 
Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP) UPM akan menjalankan program pemeriksaan tempat kerja ke Fakulti Perubatan Veterinar seperti di butiran berikut:
 
Tarikh:  2 Mei 2017 (Selasa)
Masa :  9.00 pagi - 1.00 petang
 
2. Berikut adalah disenaraikan nama makmal yang akan diperiksa pada pemeriksaan tersebut;
 
a) Makmal Histopatologi- Jabatan Patologi dan Mikrobiologi Veterinar
b) Makmal Biologik (Virologi 3) - Jabatan Patologi dan Mikrobiologi Veterinar
c) Makmal Histologi - Jabatan Sains Praklinikal Veterinar
d) Makmal Farmakologi - Jabatan Sains Praklinikal Veterinar
e) Makmal Biokimia - Jabatan Pengajian Klinikla Veterinar
 
3. Sehubungan dengan itu, dimohon pihak pegawai dan penyelaras makmal yang diperiksa untuk bersedia dan memberi komitmen pada tarikh tersebut.
 
4. Segala kerjasama dan keprihatinan semua pihak mengenai perkara ini didahului dengan ucapan terima kasih.
 
Sekian.
 
"BERILMU BERBAKTI'
 
Salam hormat,
LUDINATA B. MISNUN
Ketua Pentadbiran | Head of Administration
Fakulti Perubatan Veterinar | Faculty of Veterinary Medicine
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang Selangor.
MALAYSIA

Assalamualaikum wbt dan salam sejahtera.

 
YBhg. Prof. Datin Paduka/Prof./Dato'/Dr./Tuan/Puan,
 
Sukacita dimaklumkan bahawa YBhg. Prof. Dr. Latiffah Hassan, Ketua Jabatan Diagnosis Makmal Veterinar telah dinaikkan pangkat dari jawatan Profesor Madya DS54 ke jawatan Profesor Gred Khas C (VK7) berkuatkuasa mulai 1 Februari 2017.
 
Tahniah YBhg. Prof. Dr. Latiffah Hassan.
 
 
 

Informed Internet network interruption will occur in FPV from 5pm to 6pm on Monday.
 
Harassment occurs is due to the replacement of the UPS works in a home network in the Administration Block, Level 1, Faculty of Medicine and Health Sciences.
 
We wish Sir / Madam able to plan the use of the Internet at that time.
 
Thank you.

YBhg. Prof./Dato'/Datin Paduka/Tuan/Puan
 
 
Fakulti Perubatan Veterinar mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk memohon bagi jawatan Juru X Ray, U29 sebagaimana maklumat lanjut yang dilampirkan.

KLIK DI SINI - untuk maklumat berkaitan jawatan

KLIK DI SINI - untuk muatnaik borang jawatan kosong
 
Sekian, terima kasih.

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

1. Sukacita dimaklumkan bahawa Penerbit UPM menganjurkan pertandingan seperti di atas sempena Program Bulan Kesejahteraan Diri: Perangi Dadah Habis-Habisan. Pertandingan ini terbuka untuk seluruh warga kampus UPM.

2. Sehubungan itu, pegawai dan pelajar adalah dijemput menyertai pertandingan ini. Bersama-sama ini dilampirkan maklumat berkaitan pertandingan. Sebarang pertanyaan berhubung perkara di atas, boleh menghubungi pegawai berkaitan daripada Penerbit UPM iaitu Puan Nur Ain Jumari (03-89468429) atau Puan Sahariah Abdol Rahim (03-89468854).

Kerjasama dan perhatian berhubung perkara di atas amat dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih. 

Centre for Tropical Animal Production and Disease Studies (CENTRAS), Faculty of Veterinary Medicine, Universiti Putra Malaysia (UPM) will be organised a seminar on  "40th Seminar on Recent Advances in Animal Health and Production" The details of the seminar are as follow:

 

Date                             : 09th June 2017 (Friday)

Time                            : 8.30 am – 5.00 pm 

Venue                         : Auditorium, Faculty of Veterinary Medicine, UPM

Registeration Link    : https://goo.gl/forms/0AlVBtwH8E9eN0UW2

 

For further information, please refer to the brochure as attached. Kindly indicate your attendance by completing the online form latest by 02nd June 2017 (Friday). We would appreciate if you could pass this announcement to your colleagues who might be interested to attend.

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 8609 3890
+603 8947 1971