Veterinary Pathology & Microbiology | FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
» DEPARTMENT » Veterinary Pathology & Microbiology

Veterinary Pathology & Microbiology

Jabatan Patologi & Mikrobiologi Veterinar 
Secara khususnya terlibat dalam Pengajaran, Penyelidikan dan Perkhidmatan Profesional.

Bagi memastikan semua skop berjalan dengan baik dan lancar untuk keperluan
Universiti yang telah mencapai ISO 9001 : 2015.  

Updated:: 01/11/2019 [mjamil]

MEDIA SHARING

C1591077723