Aquatic Laboratory | FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
» DEPARTMENT » DVCS LABORATORIES » Aquatic Laboratory

Aquatic Laboratory

   Diagnostik    | Penyelidikan    | Pembelajaran   | Kursus & Latihan   ||


Unit Kesihatan Haiwan akuatik (AAHU) adalah makmal penyelidikan di Fakulti Perubatan Veterinar, Universiti Putra Malaysia. Ia mempunyai program penyelidikan meluas meliputi pelbagai bidang termasuk, fikologi, bakteriologi, virologi, imunologi, mikrobiologi dan biologi molekul. Selain AAHU juga menyediakan pelbagai perkhidmatan diagnostik untuk haiwan akuatik..

Perkhidmatan dan aktiviti :

  • Pengendalian pelajar dalam kerja penyelidikan dan pengajaran

 

 

DR. MOHD FUAD MATORI
Penyelaras Makmal
: +603 - 8946 8059 /  : fuma@upm.edu.my


AZMI HADANI
Penolong Pegawai Sains
: +603 - 8946 8059 /  : E-mail : azmihd@upm.edu.my

 

LATIFAH HUSSIN
Penolong Pegawai Sains
 : +603 -  /  : E-mail : 

 
Updated:: 27/07/2018 [mjamil]

MEDIA SHARING

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 8609 3896
03 8609 1971
C1544808220